Nawigacja

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji jest kontynuatorem prac prowadzonych przez Samodzielny Wydział Poszukiwań, który przejął zadania realizowane przez zespół badawczy prof. Krzysztofa Szwagrzyka od 2003 roku
do góry