Nawigacja

3 - 11 lipca 2023 r. - Kraków

Kraków (województwo małopolskie)

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN we współpracy z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie przeprowadził prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na krakowskim cmentarzu Rakowickim.

w wyniku prac przebadano pięć grobów – trzy ziemne i dwa murowane. W każdym miejscu natrafiono na szczątki ludzkie, przy czym w wypadku jednego grobu udało się odnaleźć nienaruszone pochówki dwóch osób – najprawdopodobniej więźniów z więzienia św. Michała w Krakowie, zabitych przez Niemców w 1943 r. Przy szczątkach tych natrafiono na m.in. resztki obuwia, guziki oraz dwa medaliki. Poza domniemanymi miejscami ukrywania ofiar Niemców, w czasie prac badano też groby, w których mieli być potajemnie pogrzebani trzej partyzanci zgrupowania „Ognia”, zamordowani w 1947 r. na podstawie wyroków Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Pracami objęto również dwa pochówki, w których spoczywać mogły szczątki partyzantów poległych w walce oraz żołnierzy podziemia skazanych na karę śmierci, których ciała w latach 1945–1948 trafiły przed pogrzebaniem do Zakładu Medycyny Sądowej lub Zakładu Anatomii Opisowej UJ.

Odnalezione szczątki przekazane zostały do krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia oględzin antropologicznych i badań genetycznych.

 

do góry