Nawigacja

22 - 26 maja 2023 r. - Białystok

Białystok (województwo podlaskie)

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji prowadził II etap prac archeologicznych na terenie cmentarza parafii Wszystkich Świętych (dawniej św. Rocha) w Białymstoku. Na tej nekropolii Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi badania w celu odnalezienia miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-54. Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż na wspomnianym cmentarzu pogrzebano zwłoki ok. 70 osób zmarłych w szpitalu więziennym w Białymstoku. Działania poszukiwawcze podjęto z racji na fakt, iż ww. miejsce było wielokrotnie wskazywane (również rodzinom ofiar) jako miejsce pogrzebania ich bliskich. Wynik badań okazał się negatywny: w badanym miejscu nie zostały pogrzebane szczątki ofiar zmarłych w białostockim szpitalu więziennym czasów stalinowskich.

 

 

do góry