Nawigacja

17 maja 2023 r. - Gdynia

Gdynia, Kępa Oksywska (województwo pomorskie)

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze na terenie gdyńskiej Kępy Oksywskiej w celu odnalezienia szczątków żołnierza - ofiary II wojny światowej, poległego we wrześniu 1939 r. w obronie Gdyni. Dokładnym miejscem poszukiwań była skarpa w lesie, gdzie wcześniej zlokalizowano mogiłę z drewnianym krzyżem i tabliczką wskazującą, iż jest to pochówek nieznanego żołnierza Wojska Polskiego, poległego we wrześniu 1939 r. Z dostępnych źródeł wynika, że w wojnie obronnej na tym terenie brali udział żołnierze 2. Morskiego Pułku Strzelców.

W pierwszej kolejności przebadany został obszar w obrębie upamiętnienia. Nie natrafiono na regularny pochówek, jednakże miejsce nosiło wyraźne ślady przekopania. Podczas eksploracji odnaleziono cztery pojedyncze kości ludzkie. Biorąc pod uwagę, iż na tym poziomie nie było widocznego zarysu jamy grobowej badania prowadzono dalej w kierunku północnym, poza obrębem upamiętnienia.

W niedalekiej odległości, na głębokości 70 cm. natrafiono na niewielki słoik (z oznaczeniami z początku lat dwutysięcznych) z trzema guzikami z orzełkiem w środku. Po pogłębieniu sondażu natrafiono na niewielką jamę grobową, w której znajdowały się niedbale złożone szczątki ludzkie. Wstępne oględziny przeprowadzone przez specjalistów z zakresu archeologii i antropologii wskazują, iż żołnierz w momencie pochowania miał na głowie hełm (ślady korozji na czaszce).

Z niedbałego sposobu wtórnego złożenia szczątków oraz braku elementów umundurowania, które z pewnością znajdowały się w pierwotnej jamie grobowej należy przypuszczać, iż doszło do splądrowania grobu, a nawet kradzieży przedmiotów przy szczątkach. W miejscu odkrycia znajdowało się także obuwie wojskowe, które widocznie dorzucono później (po splądrowaniu grobu, niegodnym potraktowaniu szczątków).

 

do góry