Nawigacja

Compiegne (Francja): Prelekcje dr. Krzysztofa Radka (BPiI) nt. masowych zbrodni komunistycznych

W dniach 13 - 14 lutego 2020 roku w Compiegne (Francja), na zaproszenie organizatorów, dr Krzysztof Radka (naczelnik wydziału poszukiwań BPiI), wziął udział w wydarzeniach organizowanych przez Instytut Polski w Paryżu i memoriał w Compiegne: Mémorial de l’internement et de la déportation - Camp de Royallieu.

Pierwszym z nich było szkolenie dla nauczycieli historii z rektoratu w Compiegne, które pokazać miało zadania, jakie stawiane są współcześnie przed archeologią. Zaprezentowano na nim trzy referaty:

  • Stan archeologii współczesnych konfliktów we Francji, Yves Desfossés, główny konserwator archeologii, kierownik misji archeologicznej współczesnych konfliktów, DRAC Grand Est;
  • Badania archeologiczne na terenie obozu koncentracyjnego Natzweiler i jego aneksów we Francji i w NiemczechMichaël Landolt, archeolog DRAC Grand Est, Juliette Brange, studentka Uniwersytetu w Strasburgu;
  • Miejsca masowych zbrodni sowieckich w świetle badań archeologicznych i działalność IPN w tym zakresie, dr Krzysztof Radka, naczelnik wydziału poszukiwań Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Kolejnym elementem programu było oficjalne otwarcie wystawy: „Katyń: to był taki niezwykły poranek...”, udostępnionej przez Muzeum Katyńskie w Warszawie. Następnie dla ogólnej publiczności wygłoszono kolejne referaty:

  • Archeologia współczesna a sztuka współczesna, Michaël Jasmin, artysta, doktor archeologii wschodniej, badacz niezależny, współpracownik ArScAn-VEPMO;
  • Zbrodnia Katyńska : fakty, badania, propaganda, dr Krzysztof Radka, naczelnik wydziału poszukiwań Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN

Kolejnego dnia (14 lutego) głównym punktem programu było otwarcie wystawy, uzupełnionej dzięki odkryciu nowych dokument, pt.: „Ściana internowanych”.

17.02.2020
KR/tt

do góry