Nawigacja

Warszawa: Łączka i inne miejsca poszukiwań

Czwarte spotkanie III edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” miało miejsce w warszawskim Przystanku Historia. Wzięło w nim udział ponad stu uczestników z Warszawy i Mazowsza.

Wykład poprowadzony przez dr Magdalenę Krajewską (naczelnik Wydziału Identyfikacji BPiI IPN) wprowadził słuchaczy w tajniki antropologii i genetyki, pokazując, jak ważną rolę w procesie przywracania tożsamości odgrywają te dziedziny nauki. Po wykładzie odbyły się warsztaty, prowadzone przez Angelikę Słodką i Joannę Trębicką (Wydział Identyfikacji BPiI IPN), w czasie których uczniowie mieli okazję przećwiczyć elementy warsztatu pracy antropologa. Kolejne spotkanie (luty 2020) będzie poświęcone pracy archeologów. W marcu uczestnicy Projektu wezmą udział w objeździe naukowym, poznając miejsca związane z martyrologią narodu polskiego.

Po co to robimy? Bo tak trzeba. Należy im się nasza pamięć, szacunek i wiedza o tym, co się stało. Należy się to też ich bliskim – powiedział dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej i szef pionu poszukiwawczego, podczas inauguracji projektu edukacyjnego IPN „»Łączka« i inne miejsca poszukiwań”.

To już trzecia edycja tej niezwykłej lekcji historii. Podczas comiesięcznych warsztatów uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymają zadania do wykonania. Jako podsumowanie projektu nakręcą 2-minutowe etiudy filmowe poświęcone pracom poszukiwawczym Instytutu Pamięci Narodowej bądź będące refleksją nad losem ofiar i ich rodzin.

Projekt jest realizowany przez oddziały IPN w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Szczecinie i Warszawie oraz delegaturę IPN w Bydgoszczy. Biorą w nim udział uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół średnich pod opieką nauczycieli. Cele, jakie stawiają przed uczestnikami autorzy warsztatów, to m.in. rozbudzenie zainteresowania historią najnowszą, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar, poszanowania dla życia ludzkiego i nakazów kultury i religii dotyczących grzebania umarłych, rozbudzanie ciekawości badawczej, poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Projekt jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

9.01.2020
KS/TT/IPN

do góry