Nawigacja

26 października - 9 listopada 2022 r. - Rembertów

Warszawa (województwo mazowieckie)

Podczas pierwszego etapu prac poszukiwawczych na terenie jednostki wojskowej JW. 4226 w Rembertowie, zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnalazł zbiorowe pochówki. Na tym terenie w latach 1944-45 znajdował się obóz dla jeńców wojennych NKWD, a wcześniej niemiecki obóz pracy przymusowej dla Polaków (filia Stalag 333). IPN podjął prace w celu weryfikacji, czy na terenie byłego obozu ziemia skrywa pochówki ofiar zbrodni niemieckich lub komunistycznych.

Działania BPiI potwierdziły relacje o pochówkach. Na przebadanym terenie ok. 45 arów ujawniono osiem grobów, w tym dwa zbiorowe oraz liczne luźne fragmenty ludzkich szczątków kostnych przemieszczonych na skutek prowadzonych w tym miejscu różnorodnych prac ziemnych.

Odnalezione szczątki przekazano do dalszych badań.

 

do góry