Nawigacja

25 października 2022 r. - Jarosław

Jarosław (woj. podkarpackie)

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził badania na Cmentarzu Starym w Jarosławiu. Dokonano ekshumacji i wstępnych oględzin antropologicznych szczątków podjętych z grobowca rodziny Łubkowskich. Celem poszukiwań było odnalezienie ppłk. Stefana Rutkowskiego (1895-1953), ps. "Haszysz", uczestnika Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej.

Od kwietnia 1940 r. Rutkowski był komendantem Obwodu Jarosław SZP-ZWZ, następnie inspektorem ZWZ-AK Przemyśl (1941–1943), komendantem Inspektoratu Jasło (1944 r.) i zastępcą Komendanta Podokręgu AK Rzeszów (1945 r.). W sierpniu 1945 r. został powołany na zastępcę inspektora rzeszowskiego DSZ. Powierzono mu również organizację Rejonu Południowego WiN. W listopadzie 1945 r. został przeniesiony do pracy konspiracyjnej na Górny Śląsk, gdzie pełnił funkcję kierownika Okręgu Katowice. Aresztowany w grudniu 1947 r. Został kazany 14 IX 1948 r. przez WSR w Katowicach na 15 lat pozbawienia wolności. Karę odsiadywał w Katowicach, następnie we Wronkach, gdzie zmarł w szpitalu więziennym 21 VII 1953 r. Pochowano go na cmentarzu parafialnym.

Zgodnie z zapisem w ewidencji cmentarnej, jego szczątki zostały ekshumowane 14 IV 1971 r. i prawdopodobnie przewiezione do Jarosławia, gdzie miały spocząć w grobowcu rodzinnym żony. Niestety w trakcie poszerzonej kwerendy nie odnaleziono dokumentacji potwierdzającej powtórny pochówek ppłk. Rutkowskiego na Cmentarzu Starym w Jarosławiu. Po otwarciu grobowca z trumny o niestandardowych wymiarach, zawiniętej w folię, znaleziono i podjęto szczątki, które poddane zostaną badaniom genetycznym.

 

 

do góry