Nawigacja

7 - 10 listopada 2022 r. - Lublin

Lublin (województwo lubelskie)

Pracownicy z zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji przeprowadzili czwarty etap prac poszukiwawczych na terenie Górek Czechowskich. Badania skoncentrowano w centralnej części wąwozu, w rejonie tzw. mogiły legionisty. Miejsce do prac wytypowano na podstawie analizy relacji oraz wskazań lokalnych społeczników. Podstawą źródłową były ustalenia poczynione w latach 70. i 80. XX w. przez płk. Rudolfa Ostrzyńskiego, który w oparciu o zebrane świadectwa i przeprowadzone wizje lokalne określił orientacyjne lokalizacje miejsc, w których na przełomie 1947 i 1948 r. dokonano ekshumacji. Według poczynionych ustaleń, działania te nie zostały przeprowadzone całościowo. 

W trakcie prac założono jeden wykop szerokopłaszczyznowy o wymiarach 27,00 x 5,0 m i głębokości dochodzącej do 3,7 m, w ramach którego już pierwszego dnia odkryto pojedyncze, silnie rozproszone w badanej przestrzeni, fragmenty ludzkich kości. O ujawnieniu pierwszych szczątków ludzkich powiadomiono Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (OKŚZpNP) w Lublinie. Dalsze prace realizowano w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuratora OKŚZpNP w Lublinie. Odnajdywane szczątki, poza wyraźnym skupiskiem w części północnej były silnie rozproszone.
 
Wszystkie zabezpieczone w trakcie badań szczątki przewieziono do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie celem dalszych szczegółowych analiz. Prace będą kontynuowane w 2023 r.
 
do góry