Nawigacja

16 - 20 maja 2022 r. - Lublin

Lublin (województwo lubelskie)

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził trzeci etap prac poszukiwawczych na Górkach Czechowskich w Lublinie. Ich celem była weryfikacja miejsc, w których mogły znajdować się groby ofiar egzekucji z okresu II wojny światowej. Ujawniono pojedyncze, rozproszone w badanej przestrzeni fragmenty ludzkich kości. Dalsze prace realizowano w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuratora OKŚZpNP w Lublinie. Odnalezione szczątki poddano wstępnym oględzinom antropologicznym. Ustalono, że pochodzą one od przynajmniej dwóch różnych osób. W celu dalszych analiz przewieziono je do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie.

 

do góry