Nawigacja

9 - 13 maja 2022 r. - Białystok

Białystok (województwo podlaskie)

W Lesie Pietrasze na terenie dawnego poligonu jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracownicy z zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili prace poszukiwawcze. Był to drugi etap działań archeologicznych prowadzonych na tym terenie. Tym razem badania prowadzone były na terenie dawnej strzelnicy. Zachowane relacje świadków oraz kwerenda archiwalna i materiały zgromadzone w śledztwie OKŚZpNP w Białymstoku potwierdziły informacje, że na tym obszarze ukrywano ciała ofiar egzekucji wykonywanych przez komunistów w 1946 r. w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku.

W trakcie prac odnaleziono zarys niewykorzystanej jamy grobowej. Fakt braku pochówku należy prawdopodobnie wiązać z buntem żołnierzy KBW, którzy podczas egzekucji jednego z członków podziemia antykomunistycznego nie zastrzelili skazanego, a egzekucję ostatecznie wykonał jeden z podoficerów, ukrywając ciało w nowej lokalizacji. 

W toku dalszych prac odnaleziono dwie mogiły, z których podjęto przemieszane szczątki przynajmniej sześciu osób. W dwóch przypadkach odnalezione kości czaszki noszą prawdopodobne ślady ran postrzałowych.

Zakończone prace pozwoliły także odnaleźć obiekty ziemne związane z wojskowym charakterem znajdujących się w tym miejscu instalacji oraz wyekshumowaną jamę grobową z pozostałościami drewnianej skrzyni.

Odnalezione szczątki zostaną poddane analizie antropologicznej oraz badaniom genetycznym.  

 

do góry