Nawigacja

16 - 20 maja 2022 r. - Krasnosielc

Krasnosielc (województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc)

Pracownicy z zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzili prace poszukiwawcze na terenie dawnej siedziby PUBP w Krasnosielcu. W miejscu tym poszukiwano domniemanego miejsca pochówku dwóch członków konspiracyjnej organizacji wojskowej „Wilki” zastrzelonych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa latem 1945 r. we wsi Bartołdy. Teren do badań wytypowano na podstawie analizy dokumentów archiwalnych IPN oraz wspomnień zawierających wskazanie dokładnej lokalizacji ukrycia szczątków.

Przebadano obszar około 100 m kwadratowych znajdujący się bezpośrednio przy dzisiejszym ośrodku zdrowia przy ul. Mostowej. Zanim przystąpiono do przeprowadzenia prac archeologicznych, konieczne było usunięcie warstwy gruzu i śmieci nawiezionych tutaj w ostatnich dziesięcioleciach.

W wyniku przeprowadzonych prac odkryto fundamenty nieistniejących dziś budynków. Poszukiwanych szczątków nie odnaleziono.

 

do góry