Nawigacja

15 listopada 2021 r. - Warszawa

Warszawa (województwo mazowieckie)

Cmentarz Powązkowski - kwatera 139. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace ekshumacyjne, których celem jest ostateczne wyjaśnienie wątpliwości związanych z miejscem pochówku Marszałka Polski i Naczelnego Wodza Edwarda Rydza-Śmigłego.

Prace ekshumacyjne zostały przeprowadzone w związku z inicjatywą skierowaną do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przez Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostroja Owsianego oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.  Okoliczności śmierci Marszałka Rydza-Śmigłego oraz miejsce jego pochówku owiane były przez lata tajemnicą i wątpliwościami, również w związku z istniejącymi hipotezami dotyczącymi rzekomej ekshumacji w latach 60-tych XX w. szczątków Marszałka na zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Mieczysława Moczara.

Prace przeprowadzono na terenie Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, w kwaterze 139, gdzie w 1941 r. miał zostać pochowany Marszałek Edward Rydz-Śmigły. W wyniku działań na głębokości ok. 2,5 metra ujawniono murowaną kryptę grobową, a w niej ocynkowaną trumnę, w której znajdowały się szczątki mężczyzny. W okolicach klatki piersiowej spoczywał ryngraf z orłem i wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Zachowały się także liczne elementy odzieży.

Podjęte szczątki zostaną poddane oględzinom antropologicznym oraz badaniom genetycznym, celem ostatecznego potwierdzenia tożsamości.

 

do góry