Nawigacja

15 - 19 listopada 2021 r. - Lublin

Lublin (województwo lubelskie)
 
Górki Czechowskie. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadziło drugi etap prac poszukiwawczych na terenie Górek Czechowskich. Celem tegorocznych prac była weryfikacja informacji o istnieniu potencjalnej, nieekshumowanej dotąd zbiorowej mogiły ofiar z okresu II wojny światowej.  

Poszukiwania objęły swoim zasięgiem dwie lokalizacje w środkowym pasie Górek Czechowskich, przy ich wschodnim skraju, na wysokości ul. Franciszki Arnsztajnowej. Oba miejsca do prac wytypowano w oparciu o zeznania świadków i relacje lokalnych społeczników, a także na podstawie analizy zdjęć lotniczych, wizje lokalne oraz dane z fotogrametrii. Prace poszukiwawcze przeprowadzono stosując metodę odwiertów geologicznych i porównywania układu nawarstwień gleby w ramach regularnej siatki, w odstępach 1 m.

W przebadanych wąwozach znajdujących się na terenie Górek Czechowskich nie stwierdzono występowania jam grobowych. Nie natrafiono na żadne pozostałości po takowych czy ewentualne przedmioty, które można by powiązać z badaną sprawą.  

Prace poszukiwawcze na obszarze Górek Czechowskich będą kontynuowane w kolejnych etapach.

 
do góry