Nawigacja

12 października 2021 r. - Laucase

Laucase (Niderkuny) na Łotwie.

Na przedpolach Dyneburga zespół pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadził prace poszukiwawcze mające na celu odnalezienie mogiły 6 żołnierzy polskich poległych w Kampanii Łatgalskiej w latach 1919-1920.  Jednym z poszukiwanych jest Stanisław Idasiak, legionista, który na skutek  postrzału w pierś i głowę zmarł 1 września 1919 roku.

W wyniku przeprowadzonych prac poszukiwawczych nie ujawniono szczątków poszukiwanych żołnierzy. Uzyskane wyniki badań archeologicznych będą podstawą do kolejnego etapu badań historycznych i terenowych.

Relacja z wyjazdu na Łotwę: https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/aktualnosci/18869,Lotwa-Pierwszy-etap-prac-poszukiwawczych.html?search=2191492471352

 

do góry