Nawigacja

8-11 października 2021 r. - Gribustu

Gribustu (Grybusty) na Łotwie.

Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzili prace poszukiwawcze na terenie pomiędzy drogą, a miejscowym cmentarzem parafialnym. Zgodnie z posiadanymi informacjami miały tam spoczywać szczątki dwóch Polaków poległych w tzw. Kampanii Łatgalskiej: plutonowego Jana Kisielewskiego i jednego legionisty o nieustalonej tożsamości. Obaj  żołnierze służyli w 1 pułku piechoty legionów i polegli 6 stycznia 1920 roku.

 W trakcie prac pierwszego etapu poszukiwań nie ujawniono szczątków poszukiwanych żołnierzy. Uzyskane wyniki badań archeologicznych będą podstawą do podjęcia kolejnego etapu badań historycznych i terenowych.

Relacja z wyjazdu na Łotwę: https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/aktualnosci/18869,Lotwa-Pierwszy-etap-prac-poszukiwawczych.html?search=2191492471352

 

do góry