Nawigacja

18 - 22 października 2021 r. - Białystok

Białystok (województwo podlaskie, powiat białostocki)

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził VI etap prac poszukiwawczych mających na celu odnalezienie ukrytych miejsc pochówków ofiar represji komunistycznych w rejonie ul. Gedymina. Prace były kontynuacją badań prowadzonych w latach 2017-2019, w trakcie których natrafiono na dziewiętnaście jam grobowych. Miejsce wytypowane do tegorocznych poszukiwań sąsiadowało bezpośrednio z wcześniej przebadanym obszarem.

W trakcie tego etapu prac nie odkryto żadnych pochówków.

 

do góry