Nawigacja

6 - 12 sierpnia 2021 r. - Drużyle

Drużyle (Družiliai) - Litwa - rejon święciański

Zespół pracowników Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadził prace poszukiwawcze mające na celu odnalezienie mogiły żołnierzy AK poległych w lipcu 1944 roku. Na badanym terenie poszukiwania prowadzono metodą sondaży wiertniczych, których celem było wykrycie zakłóceń mogących wskazywać na istnienie mogiły. Po wykonaniu ok. 300 odwiertów i założeniu trzech wykopów sondażonych natrafiono na skrawek wojskowej tkaniny. Założony w tym miejscu sondaż pozwolił ujawnić mogiłę trzech żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. W obrębie grobu i bezpośrednio przy szkieletach znaleziono przedmioty mogące potwierdzić przynależność ofiar do polskiego wojska: guziki z orzełkiem w koronie, oraz elementy oporządzenia kawalerzysty (ostrogi). 

Ekshumowane szczątki w celu identyfikacji zostaną poddane badaniom antropologicznym i genetycznym.

Więcej o pracach: https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/aktualnosci/18416,Druzyle-Litwa-Odnaleziono-szczatki-polskich-zolnierzy-poleglych-w-walce-z-Sowiet.html?search=1919889835570

 

do góry