Nawigacja

26 - 30 lipca 2021 r. - Odolanów

Odolanów (województwo wielkopolskie, powiat ostrowski)

W lipcu na cmentarzu parafii p.w. św. Marcina kontynuowano prace ekshumacyjne członków oddziału z Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Warta", poległych pod Odolanowem 22.10.1945 r. Podjęto szczątki kostne czterech spośród ośmiu odnalezionych osób oraz liczne przedmioty, m.in. guziki wojskowe i elementy umundurowania z okresu II wojny światowej. Szkielety przekazano do dalszych badań, kończąc tym samym trwające trzy sezony prace poszukiwawcze.

do góry