Nawigacja

Finał VII edycji projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań” na Zamku Królewskim w Warszawie

Instytut Pamięci Narodowej zakończył VII edycję projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zainteresowanych odkrywaniem nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych. Dziś na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa projektu.

Wydarzenie było zwieńczeniem cyklu warsztatów dla młodzieży. Celem zajęć – wykładów i zwiedzania w terenie jest przybliżenie prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz historii zaginionych bohaterów. Młodzi ludzie poznają charakter jednej z działalności IPN – poszukiwania szczątków ofiar represji.

Zespoły uczestników w ramach finałowego zadania nagrywały 2-minutowe etiudy filmowe związane z tematyką projektu. Podczas finałowej gali na Zamku Królewskim w Warszawie wyświetlono 15 wybranych przez jury obrazów spośród nadesłanych 49 etiud.

Prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN oraz dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN powiedział, że wydarzenie to gromadzi miłośników historii. „Historia to badanie, poszukiwanie, analizowanie przeszłości, a wynikiem, owocem, efektem badań historycznych są opisy, tworzone w różny sposób, także filmowy, tego, co udało nam się ustalić w naszych pracach, w naszych dociekaniach (…)”. Profesor podziękował młodym ludziom, którzy przyjechali z całej Polski za to, że razem ze specjalistami z Biura Poszukiwań i Identyfikacji zechcieli podjąć się trudu pracy i opowiedzieli o efektach swoich dociekań i poszukiwań „w piękny, filmowy sposób”. Chciałbym wam – młodym ludziom życzyć, żeby taka praca, studiowanie historii, poznawanie jej, dociekanie prawdy nie było nigdy ciężkim obowiązkiem, a przyjemnością, która na co dzień w życiu niech wam towarzyszy”. Podziękował również osobom, które pomagały uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych w pracy uwieńczonej zaprezentowanymi dziś projekcjami.

W roku szkolnym 2023/2024 w zajęciach wzięło udział łącznie 332 uczniów reprezentujących 62 zespoły z całej Polski.

– Młodzież poznaje rolę, jaką w procesie poszukiwań odgrywają poszczególne dziedziny wiedzy: archeologia, antropologia czy genetyka. Podczas zajęć realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych przybliżany jest warsztat pracy poszczególnych specjalistów oraz możliwości jakie daje w tej dziedzinie rozwój nauki czy techniki. Dzięki temu uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę o historii Polski postrzeganą poprzez losy ofiar, odkrywają i poznają  bliżej „małe ojczyzny”, ale uczą się także poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje – wyjaśnia Marek Nadolski, koordynator projektu.

Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” organizują co roku Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Przystanków Historia oraz oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN. VII edycję projektu przeprowadziły oddziały w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie oraz Delegatura w Bydgoszczy. Projekt objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Do finału VII edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” zakwalifikowało się łącznie 15 zespołów:

 

Kategoria szkoła podstawowa:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie – film „Tato wróć”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach – film „Milcząc – wołają”

Szkoła Podstawowa im. P. Olka ps. Gołąb w Kobylanach – film „Czy było warto?”

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałam Integracyjnymi w Bytomiu – film „Zapluty karzeł reakcji”

Szkoła Podstawowa nr 24 im. N. Kroczka w Zabrzu – film „Niezłomny wiceprezydent i jego broszura”

 

Kategoria szkoła ponadpodstawowa:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni – film „Kaszubska golgota”

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni – film „Odpowiedzialność zbiorowa. Szymbarscy zakładnicy”

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie – film „Walczący w imię wolności ks. Gurgacz”

Technikum Elektroniczne im. AK Żywiciel w Warszawie – film „Śladami pamięci”

Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 51 im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – film „Włochowska pieta”

Zespół Szkół nr 40 w Warszawie – film „Czy oni zrozumieją?”

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – film „Niedościgniony”

I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie – film „Skazany za poświęcenie”

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu – film „Strażnicy pamięci”

XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi – film „Zaginiony”.

 

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

BPiI IPN, 24.04.2024 r.

do góry