Nawigacja

Zakończył się trzeci etap prac poszukiwawczych w Warszawie - Rembertów

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN zakończył trzeci etap badań na terenie jednostki wojskowej JW. 4226 w Rembertowie. W latach 1944-45 znajdował się tam obóz dla jeńców wojennych NKWD, a wcześniej niemiecki obóz pracy przymusowej dla Polaków (filia Stalag 333). W kwietniu i w maju ubiegłego roku w trakcie prowadzonych działań odnaleziono szczątki ponad trzydziestu osób w pojedynczych i zbiorowych grobach.

Tegoroczne działania Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN miały na celu odnalezienie miejsc pochówku zarówno więźniów zmarłych z powodu trudnych warunków panujących w obozie jak i więźniów zamordowanych w trakcie akcji wyzwoleńczej przeprowadzonej w nocy z 20 na 21 maja 1945 r. przez oddział AK pod dowództwem Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura” oraz Edmunda Świderskiego ps. „Wicher”.

Prace prowadzone były w dwóch lokalizacjach, poza historycznymi granicami obozu. Ich położenie wytypowano na podstawie zeznań świadków, zawartych w aktach postępowania karnego prowadzonego w sprawie zbrodni popełnionych w obozie NKWD w Rembertowie. Analiza historycznych zdjęć lotniczych terenu pozwoliła wytypować potencjalne miejsca pochówku zmarłych i zamordowanych więźniów.

Podczas prac prowadzonych w dniach 15 – 26 kwietnia br. ujawniono szkielet jednej osoby oraz nieliczne kości luźne należące do kilku osób. Szczątki ludzkie zostaną poddane dalszym badaniom antropologicznym. Prace zespołu IPN wsparli wolontariusze – żołnierze 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej.

BPiI IPN, 26.04.2024 r.

 

do góry