Nawigacja

Na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej ujawniono zbiorowy pochówek 5 osób

W dniu 14 kwietnia 2023 r. na cmentarzu parafii katedralnej pw. św. Mikołaja przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej zakończyły się prace poszukiwawczo-ekshumacyjne Biura Poszukiwań i Identyfikacji oraz Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Badania archeologiczne w typowanym miejscu były możliwe wyłącznie po dokonaniu ekshumacji osób pochowanych tam w późniejszym okresie. W wyniku podjętych działań ujawniono zbiorowy pochówek  5 osób.

Układ odnalezionych szczątków wskazuje na to, że ciała wrzucono bezładnie do jamy grobowej. Zabezpieczone przedmioty oraz cechy antropologiczne dają nadzieję, że w wyniku prac odnaleziono poszukiwanych żołnierzy Zgrupowania NSZ mjra Henryka Flamego „Bartka” – Alojzego Talika ps. „Orzeł” oraz Eugeniusza Kanię ps. „Chytry”. Poglądowa fotografia mogiły zbiorowej ujawnia, że osoby skazane w bielskim więzieniu po śmierci celowo potraktowano w sposób niegodny. Odnalezione szczątki zostaną poddane badaniom sądowo-lekarskim, w tym identyfikacyjnym. BPiI w przygotowaniu do prac poszukiwawczych zabezpieczyło materiał biologiczny od najbliższych krewnych ofiar.

AK

fot. Adam Kondracki, BPiI IPN

do góry