Nawigacja

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN na Kongresie Pamięci Narodowej w Warszawie

Podczas Kongresu (w dn. 13-15.04) Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN zaprezentowało stanowisko przybliżające naszą pracę. Poprzez zabawę i rozmowy z pracownikami uczestnicy mogli poznać działania zmierzające do odnalezienia szczątków ofiar totalitaryzmów, a w dalszym etapie ich zidentyfikowania.

Dla dzieci przygotowaliśmy zadania i piaskownicę, w której odszukiwały różne „artefakty”. Można było m.in. zobaczyć narzędzia, jakimi posługują się antropolodzy i spróbować ułożyć kod DNA. Odwiedzali nas starsi, młodzież i dzieci.

Podczas panelu dyskusyjnego pt. „Poszukiwania i identyfikacja ofiar wojen i represji – misja i powinność” prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN, ppłk Dariusz Wudarzewski (Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency w USA), Áron Máthé (Komitet Pamięci Narodowej na Węgrzech) oraz dr Ladislav Kudrna (Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Czechach) przedstawiali doświadczenia z pracy w swoich krajach w tym obszarze.

Dr Ewa Kowalska z wydziału Analiz Historycznych BPiI IPN zabrała głos w debacie na temat jednej z najnowszych publikacji Wydawnictwa IPN pt. „Gdy nieme groby przemawiają”, dotyczącej zbrodni katyńskiej i zbiorów archiwum dr. Jana Zygmunta Robla.

Kongres Pamięci Narodowej był największym wydarzeniem w przeszło dwudziestoletniej historii Instytutu Pamięci Narodowej. Przez trzy dni odwiedziło go 14 tys. osób, z czego 7 tys. stanowiła młodzież i dzieci.

Na Stadionie zagościło wielu historyków, edukatorów, publicystów, polityków, twórców, kombatantów i działaczy społecznych. Podczas dyskusji panelowych rozmawiano o tym, czego dokonano i ile jeszcze zostało do zrobienia na rzecz efektywnego upowszechniania wiedzy oraz promowania przekazu historycznego.

Podczas wydarzenia IPN prezentował swoją szeroką działalność i zachęcał do pogłębiania wiedzy historycznej oraz edukowania młodzieży.

BPiI, 17.04.2023 r.

 

do góry