Nawigacja

VI edycja "Łączka i inne miejsca poszukiwań" (zgłoszenia do projektu)

„Łączka i inne miejsca poszukiwań”


Rozpoczynamy nabór do VI edycji projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Podczas comiesięcznych warsztatów uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych, a na koniec zajęć biorą udział w warsztatach edukacyjnych i otrzymują zadania do wykonania. Jednym z przykładowych zadań jest wcielenie się w rolę antropologa i próba identyfikacji osoby poszukiwanej. Lekcje odbywają się także w formie warsztatów terenowych np. na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Projekt jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” został przygotowany przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Przystanków Historia oraz Biuro Edukacji Narodowej. Prowadzony jest we współpracy z oddziałami IPN na terenie całej Polski. Zajęcia w ramach Projektu organizują oddziały i delegatury IPN w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie.

Do udziału w Projekcie zaproszeni są uczniowie szkół VIII klas podstawowych, szkół ponadpodstawowych (wraz z nauczycielami), harcerze, członkowie organizacji młodzieżowych, krajoznawczych i innych, wraz z pełnoletnimi opiekunami.

Nasz program:

  • wspiera wychowanie patriotyczne i przywiązanie do „małych ojczyzn”
  • kształtuje postawy empatii wobec ofiar systemów totalitarnych
  • uczy poszanowania dla życia ludzkiego
  • rozbudza ciekawość badawczą poprzez poznawanie warsztatu pracy specjalistów z różnych dziedzin nauki.

Przez kilka miesięcy prowadzone są spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin nauki m.in. archeologami, genetykami, antropologami czy archiwistami. Uczestnicy po zakończonym cyklu całorocznych spotkań przybliżających specyfikę pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji mają za zadanie stworzenie krótkiej, 2-minutowej etiudy filmowej.

Filmy uczestników, które otrzymają najwyższe noty jury zostaną przedstawione na uroczystej gali finałowej w Warszawie. Do tej pory uroczystości odbywały się m.in. w Belwederze, a także na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podsumowanie poprzedniej edycji projektu: 
Uroczysty finał V edycji Projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań"

Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy (lista poniżej) do 31 października 2022 roku.

Regionalne harmonogramy spotkań w ramach projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań” ustalają wyznaczeni koordynatorzy projektu:

Oddział w Białymstoku: Patrycja Sanejko  patrycja.sanejko@ipn.gov.pl
Delegatura w Bydgoszczy: Kamila Churska kamila.churska@ipn.gov.pl
Oddział w Gdańsku: Artur Chomicz  artur.chomicz@ipn.gov.pl i  Anna Dymek anna.dymek@ipn.gov.pl
Oddział w Katowicach: Marek Łukasik marek.lukasik@ipn.gov.pl
Oddział w Łodzi: Magdalena Zapolska-Downar magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl
Oddział w Rzeszowie: Zenon Fajger zenon.fajger@ipn.gov.pl
Oddział w Szczecinie: Adam Twardowski adam.twardowski@ipn.gov.pl
Oddział w Warszawie: Dariusz Gałaszewski dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl

Pliki do pobrania

 

do góry