Nawigacja

Warszawa: Prace poszukiwawcze szczątków ofiar zmarłych w więzieniach MBP

W latach 50-tych ub. wieku na terenie kwatery F II Cmentarza Wojskowego - Powązki w Warszawie, na zlecenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pochowano ponad 70 osób.

W odróżnieniu od pochówków na Łączce, nie chodziło tutaj o osoby, na których wykonany został wyrok śmierci. W kwaterze F II chowano więźniów zmarłych w komunistycznych obozach i więzieniach podległych MBP.

Na podstawie najnowszych ustaleń poczynionych w ostatnich latach zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi w dniach 25 kwietnia – 13 maja br. prace poszukiwawcze, których celem jest określenie lokalizacji i obszaru kwatery, a także próba określenia lokalizacji poszczególnych rzędów i grobów. Przeprowadzone prace pozwolą wskazać konkretną sekwencję pochówków, która stanie się w przyszłości punktem odniesienia podczas poszukiwań szczątków konkretnych więźniów.

Jedną z poszukiwanych ofiar pochowanych na kwaterze F II jest Marian Borychowski z Borychowa (pow. sokołowski), były partyzant ZWZ-AK, ojciec czworga dzieci. We wrześniu 1950 r. w wyniku doniesienia agenturalnego w gospodarstwie Borychowskich została przeprowadzona obława na przebywający tam patrol 6. Brygady Wileńskiej AK. W wyniku tych działań został aresztowany także gospodarz, jego żona oraz dzieci. Po bardzo brutalnym śledztwie w Sokołowie Podlaskim oraz Warszawie Marian Borychowski umiera w więzieniu mokotowskim 14 stycznia 1951 r. Czesława Borychowska została skazana na 10 lat więzienia.

12.05.2022
BPiI

do góry