Nawigacja

Las Pietrasze (Białystok): Przemieszane szczątki przynajmniej 6 osób

W dniach 9 – 13 maja 2022 r. na terenie Lasu Pietrasze w Białymstoku zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace archeologiczne związane z poszukiwaniem miejsc pochówku ofiar zbrodni komunistycznych z 1946 r. Był to drugi etap działań w tym miejscu. Poprzednie prace odbyły się w roku ubiegłym.

Do wytypowania obszaru badań na terenie dawnej strzelnicy KBW posłużyły zachowane relacje świadków oraz materiały zgromadzone w śledztwie OKŚZpNP w Białymstoku.

W trakcie prac odnaleziono zarys niewykorzystanej jamy grobowej. Fakt braku pochówku należy prawdopodobnie wiązać z faktem buntu żołnierzy KBW, którzy podczas egzekucji jednego z członków podziemia antykomunistycznego nie zastrzelili skazanego, a egzekucję ostatecznie wykonał jeden z podoficerów, ukrywając ciało w nowej lokalizacji. 

W toku dalszych prac odnaleziono dwie mogiły, z których podjęto przemieszane szczątki przynajmniej sześciu osób. W dwóch przypadkach odnalezione kości czaszki noszą prawdopodobne ślady ran postrzałowych.

Zakończone prace pozwoliły także odnaleźć obiekty ziemne związane z wojskowym charakterem znajdujących się w tym miejscu instalacji oraz wyekshumowaną jamę grobową z pozostałościami drewnianej skrzyni.

Odnalezione szczątki zostaną poddane analizie antropologicznej oraz badaniom genetycznym.  

BPiI
17.05.2022

do góry