Nawigacja

Bydgoszcz: prace na terenie Aresztu Śledczego

Trwają prace poszukiwawcze prowadzone na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN stara się odnaleźć miejsca grzebania zwłok więźniów zamordowanych i zmarłych na terenie więzienia podczas okupacji niemieckiej oraz w czasach reżimu stalinowskiego.

Badaniu archeologicznemu poddana jest południowo-zachodnia część terenu jednostki karnej (teren tarasów). Kwerendy archiwalne oraz wcześniejsze prace Biura pozwoliły ustalić, iż ciała zamordowanych więźniów politycznych okresu stalinowskiego były ukrywane m.in. na terenie cmentarza przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. Z najnowszych ustaleń wynika jednak, iż nie we wszystkich przypadkach tak było. Niekiedy, gdy chciano ukryć fakt śmierci więźnia fałszowano dokumenty (czasami wskazując, iż więzień zbiegł z aresztu), a ciało ukrywano na terenie jednostki.

Pracownicy BPiI – Delegatury w Bydgoszczy wytypowali listę zmarłych więźniów politycznych, których nazwiska nie znalazły się w żadnej z istniejących ksiąg cmentarnych. Pozwala to zawęzić obszar imiennych poszukiwań.

Prace potrwają do końca bieżącego tygodnia. W toku dotychczasowych działań nie ujawniono jam grobowych.

23.09.2020
BPiI

do góry