Nawigacja

Warszawa: Rozpoczęcie prac na terenie dawnego więzienia „Toledo”

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN rozpoczyna prace poszukiwawcze na terenie dawnego więzienia „Toledo” w Warszawie.

Prowadzone przez Biuro analizy dokumentów archiwalnych i relacji świadków (w tym byłych więźniów), badania fotografii lotniczych, planów i map geodezyjnych oraz wyniki wizji lokalnej wskazały, iż na terenie dawnego (dziś nieistniejącego) Aresztu Karno-Śledczego Warszawa III (dziś, ul Namysłowska) mogło dochodzić do tajnych pochówków więźniów zamordowanych na terenie więzienia.

W czerwcu br. ujawniono w tym miejscu szczątki trzech osób. Ich ułożenie oraz odnalezione przy nich przedmioty wskazują, iż mogą to być ofiary komunistów.

Warszawa: Szczątki na terenie dawnego więzienia „Toledo”

W ramach rozpoczętego etapu poszukiwań zostanie przebadane bezpośrednie sąsiedztwo miejsca, gdzie odnaleziono szczątki oraz pobliskie tereny, które niegdyś również stanowiły część więziennej działki.

Prace zaplanowano do 18 września br.

BPiI
03.09.2020

 

do góry