Nawigacja

Wysokie Maz.: Szczątki ludzkie na terenie dawnej siedziby UB

W poniedziałek, 8 lipca br. zespół BPiI w trakcie prac na terenie dawnej siedziby PUBP w Wysokiem Maz. (woj. podlaskie), w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia, ujawnił fragmenty ludzkiego szkieletu. Fakt odnalezienia ludzkich szczątków może potwierdzać podejrzenie, że w latach 1948-56 na tyłach siedziby UB grzebano zabitych członków podziemia antykomunistycznego działającego na tamtym terenie.

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego został przeniesiony do gmachu przy ul. Ludowej 13 prawdopodobnie w 1948 r. W 1951 lub 1952 r. podczas prac ziemnych na terenie znaleziono zwłoki trzech mężczyzn, wg słów robotników „świeżo zakopane”. W trakcie prowadzonego w tej sprawie w 1957 r. śledztwa, były szef PUBP Józef Szkudelski przyznał, że na terenie siedziby, a właściwie na jej tyłach, grzebano zwłoki członków podziemia, „przeważnie” zabitych w czasie akcji zbrojnych.

Obecnie w gmachu mieści się komenda policji. W ramach trwającego etapu prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych zaplanowane jest całkowite przebadanie terenu znajdującego się pomiędzy budynkiem gospodarczym a ogrodzeniem. Ich celem jest odnalezienie szczątków pomordowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Jeżeli są Państwo krewnymi osoby, która poległa w walce, została zamordowana w czasie obławy, w czasie śledztwa lub w wyniku wykonania kary śmierci orzeczonej przez komunistyczny sąd, a zwłoki tej osoby spoczywają w nieznanym bądź domniemanym miejscu, apelujemy o przekazanie materiału biologicznego.

10.07.2019

BPiI/IPN/ fot. tt

do góry