Nawigacja

Wydział Kresowy zakończył prace na Litwie w 2018 roku

15 września pracownicy Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamieci Narodowej zakończyli drugi już w tym roku etap prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych prowadzonych na Litwie. Prace poszukiwawcze prowadzono w okolicy Wilna, Monkiewiczach, Punżance i Raubiszkach, a także na terenach Puszczy Rudnickiej. Udało się odkryć i ekshumować łacznie szczątki należące do 21 osób. Zrealizowano również zadania wytyczone w ramach kontynuacji prowadzonych dotychczas projektów - rekonesansu terenowego, dokumentacji oraz poszukiwania kolejnych miejsc gdzie pochowano polskich żołnierzy i obywateli II RP poległych bądź zamordowanych na Wileńszczyźnie. Udało się dotrzeć, zlokalizować i udokumentować kolejne takie miejsca.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i okazaną pomoc pani prof. dr Ilonie Vaškevičiūtė. 

W prowadzonych pracach pracownikom Wydziału Kresowego pomagali wolontariusze ze Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej. Dziękujemy za współpracę: Jankowi, Agnieszcze, Kazimierzowi, Robertowi, Basi, Małgorzacie, Grzegorzowi, Kacprowi, Mateuszowi, Konradowi, Jakubowi, Bartłomiejowi, Kasi, Anecie i Marcie.

 

do góry