Nawigacja

Litwa - odkryto szczątki żołnierza

W  trakcie majowego rekonesansu terenowego na Litwie pracownicy Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN otrzymali informację, iż w miejscowości Punżanka  w rejonie święciańskim, na terenie dawnego majątku dworskiego  generała Daniela Konarzewskiego znajduje się zapomniany grób żołnierza.  Według otrzymanego przekazu na grobie tym rosną obecnie dwa klony, a kiedyś miał tam stać krzyż, po którym pozostał już tylko betonowy postument. W czasie II wojny światowej, jak wspominała jedna z pamiętających te czasy okolicznych mieszkanek odbywały się tam przysięgi żołnierzy AK. 
Po uzyskaniu stosownych zgód we wrześniu podjęto prace wykopaliskowe, w wyniku których w jamie grobowej odnaleziono szkielet ludzki. 
do góry