Nawigacja

Wilno - II etap prac w Kalwarii Wileńskiej

Zespół pracowników Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził drugi etap prac poszukiwawczych na terenie Kalwarii Wileńskiej w miejscu pierwotnej mogiły polskich żołnierzy poległych 13 lipca 1944 roku w bitwie pod Krawczunami. Celem podjętych prac była weryfikacja informacji, czy na badanym obszarze pozostają szczątki, które nie zostały ekshumowane w 1979 roku. W trakcie prowadzonych prac archeologicznych udało się odnalaźć jeden grób, a w nim częściowo zniszczone szczątki polskich żołnierzy. 

Tegoroczne badania IPN jednoznacznie potwierdziły, iż prace ekshumacyjne, które miały miejsce w 1979 roku zostały wykonane nieprawidłowo i bardzo niedbale. Ekshumacja została przeprowadzona wówczas przy użyciu koparki, co skutkowało zniszczeniem grobu polskich żołnierzy i przeniesieniem na pobliski cmentarz wyłącznie części spoczywających tam szczątków. Tylko jeden spośród dziewięciu odnalezionych w tym dole szkieletów pozostał w stanie nienaruszonym. W mogile odnaleziono także liczne artefakty - wojskowe guziki, orzełki, medaliki, fragmenty mundurów i oporządzenia wojskowego.

Prace poszukiwawcze będą kontynuowane w 2024 roku.

 

do góry