Nawigacja

Litwa - podsumowanie prac Wydziału Kresowego w 2023 r.

Pracownicy z zespołu Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN zakończyli sezon prac poszukiwawczych na terenie Litwy zaplanowanych na 2023 rok. W sumie podczas dwóch tegorocznych etapów (sierpień-wrzesień i w październiku) udało się zrealizować prace poszukiwawcze i archeologiczne w sześciu lokalizacjach. W ich efekcie łacznie podjęto szczątki 10 osób odnalezionych w dwóch z badanych miejsc. Podczas pierwaszego etapu przebadano 6 lokalizacji w okolicy miejscowości: Podbrzezie, Krzyżówki, Norulańce, Troki, Posol i Wilno. W trakcie drugiego tegorocznego pobytu na Litwie prowadzono prace archeologiczne tylko na terenie Kalwarii Wileńskiej.

W każdym tygodniu prac w trakcie pierwszego etapu poszukiwań zespół IPN wspierany był przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Odra-Niemen.

W ramach rekonesansu terenowego przeprowadzono także kilkanaście spotkań ze świadkami historii oraz wizji lokalnych. Odnotowano i skatalogowano kolejne miejsca, w których po przeprowadzeniu kwerend historycznych w archiwach przewiduje się rozpoczęcie prac poszukiwawczych w 2024 roku.

 

 

do góry