Nawigacja

Posol - II etap prac poszukiwawczych

Pracownicy Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili drugi etap prac poszukiwawczych w lasach nieopodal wsi Posol w rejonie solecznickim. Podjęte działania miały na celu odnalezienie miejsca pochówku żołnierzy Armii Krajowej z oddziału dowodzonego przez sierż. NN ps. "Marek" i kpr. Franciszka Wojciechowicza ps. "Bocian" rozbitego w potyczce w dniu 18 listopada 1944 roku przez 34 zmotoryzowany pułk wojsk wewnętrznych NKWD. W trakcie walki z obławą zginęło 24 partyzantów.

Na wyznaczonym do badań terenie poszukiwania prowadzono metodą sondaży wiertniczych, których celem było wykrycie zakłóceń mogących wskazywać na istnienie mogiły.

W toku podjętych działań poszukiwawczych przebadano obszar o powierzchni 8 arów, na którym nie ujawniono szczątków ludzkich ani śladów po istniejącej w tym miejscu mogile. Prace poszukiwawcze będą kontynuowane.

 

do góry