Nawigacja

Wilno - I etap prac w Kalwarii Wileńskiej

Pracownicy Wydziału Kresowego z zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili pierwszy etap prac przy pomocy odwiertów sondażowych na terenie Kalwarii Wileńskiej w miejscu wskazywanym jako mogiła polskich żołnierzy poległych w bitwie pod Krawczunami 13 lipca 1944 r. Celem podjętych prac jest weryfikacja, czy na badanym obszarze pozostają szczątki, które nie zostały ekshumowane w 1979 r.

Przeprowadzona kwerenda wskazała, iż w tym miejscu pochowano kilkudziesięciu żołnierzy Armii Krajowej poległych w ramach operacji „Ostra Brama” w bitwie pod Krawczunami. W 1979 r. została przeprowadzona ekshumacja, a szczątki przeniesiono do mogiły na cmentarzu przy kościele kalwaryjskim. Zachodzi jednak uzasadnione podejrzenie, iż mogiły zostały ekshumowane częściowo i w pierwotnym miejscu wciąż mogą pozostawać szczątki polskich żołnierzy. W 1992 r. wybudowano istniejące do dziś upamiętnienie, a na kamiennych tablicach umieszczono nazwiska lub pseudonimy 40 żołnierzy. Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, na podstawie przeprowadzonych kwerend, ustalili nazwiska kolejnych ofiar, które nie zostały uwzględnione na istniejącym upamiętnieniu. W związku z powyższym, w oparciu o starania rodzin poległych żołnierzy oraz władz państwowych RP,  podjęto decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przebadania omawianego miejsca i ustalenia czy wciąż pozostają tam szczątki polskich żołnierzy.

Podczas odwiertów sondażowych ujawniono zabużenia gruntu oraz fragmenty umundurowania wojskowego, które pozwalają wstępnie określić zarys poszukiwanych jam grobowych. W wyniku prac natrafiono również na fundament zniszczonej figury Matki Boskiej.

 

do góry