Nawigacja

Zakończenie prac przewidzianych na 2021 r.

27 sierpnia 2021 roku zespół pracowników Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej zakończył tegoroczny sezon prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych prowadzonych na Litwie.

Prace poszukiwawcze prowadzono tym razem w okolicy Wilna, w miejscowościach Kiejny, Borczek, a także w Drużylach i w Dainowie.

W efekcie przeprowadzonych  prac udało się odnaleźć i ekshumować szczątki trzech żołnierzy Armii Krajowej z poszukiwanej mogiły w Drużylach. Zrealizowano również zadania wytyczone w ramach kontynuacji prowadzonych dotychczas projektów - rekonesansu terenowego, dokumentacji oraz poszukiwania kolejnych miejsc gdzie pochowano polskich żołnierzy i obywateli II RP poległych bądź zamordowanych na Wileńszczyźnie. Udało się dotrzeć, zlokalizować i udokumentować kolejne takie miejsca.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc wolontariuszom ze Stowarzyszenia Odra-Niemen, współpracującym z Wydziałem Kresowym Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

 

do góry