Nawigacja

31 sierpnia - 1 września 2022 r. - Cypliszki

Cypliszki (Cypliskes), Litwa rejon święciański

Pracownicy Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili prace poszukiwawcze i ekshumację szczątków Napoleona Ciukszo ps.”Waligora”. Miejsce pochówku odnaleziono w lesie, w okolicach nieistniejącej obecnie wsi Cypliszki.

Napoleon Ciukszo ps. ”Waligóra” zginął w akcji przeprowadzonej w grudniu 1943 r. Pochowany został przez kolegów z oddziału, w polu pod samotną topolą, w pobliżu zaścianka Cypliszki. Koledzy postawili krzyż nad świeżą mogiłą. Miejsce pochówku zostało zatarte po przeprowadzeniu prac melioracyjnych po II wojnie światowej. W 2003 r., w pobliżu miejsca pochówku postawiono krzyż upamiętniający Napoleona Ciukszo. Na prośbę krewnych oraz Polaków opiekujących się tym miejscem zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji, po przeprowadzeniu kwerendy, podjął prace poszukiwawcze zakończone odnalezieniem mogiły.

 

do góry