Nawigacja

30 sierpnia - 10 września 2022 r. - Posol

Posol, Litwa - rejon solecznicki

Pracownicy z zespołu Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili pierwszy etap prac poszukiwawczych w lasach nieopodal wsi Posol. Podjęte działania miały na celu odnalezienie miejsca pochówku żołnierzy Armii Krajowej z oddziału dowodzonego przez sierż. NN ps. "Marek" i kpr. Franciszka Wojciechowicza ps. "Bocian" rozbitego przez 34 zmotoryzowany pułk wojsk wewnętrznych NKWD w dniu 18 listopada 1944 roku. W trakcie walki zginęło 24 partyzantów.

Na badanym terenie poszukiwania prowadzono metodą sondaży wiertniczych, których celem było wykrycie zakłóceń mogących wskazywać na istnienie mogiły. W miejscach w których w czasie odwiertów zaobserwowano anomalie założono wykopy sondażowe.

W toku podjętych działań nie ujawniono szczątków ludzkich ani śladów po istniejącej w tym miejscu mogile. Prace poszukiwawcze będą kontynuowane.

 

do góry