Nawigacja

19 - 23 września 2022 r. - Krzyżówka

Krzyżówka (Kryziskes), Litwa- rejon wileński

Wydział Kresowy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził pierwszy etap prac poszukiwawczych w lesie w okolicy miejscowości Krzyżówka. Prace miały na celu odnalezienie mogiły żołnierzy Armii Krajowej z 7 Brygady. Zostali oni zaskoczeni w trakcie postoju przez oddział policjantów litewskich i zamordowani w tym miejscu w lipcu 1944 roku. Poległego, Jana Lodowskiego ps. "Kotek", zabrała matka i pochowała na cmentarzu w Czarnym Borze. Pozostałych trzech partyzantów miejscowa ludność pogrzebała w lesie. Na badanym terenie poszukiwania prowadzono metodą sondaży wiertniczych, których celem było wykrycie zakłóceń mogących wskazywać na istnienie mogiły.

W toku podjętych działań nie ujawniono szczątków ludzkich ani śladów po istniejącej w tym miejscu mogile. Prace będą kontynuowane.

 

do góry