Nawigacja

26 lipca 2022 r. - Zwierzyniec

Zwierzyniec (Zverynas). Litwa - rejon trocki.

Zespół z Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadził prace poszukiwawcze i ekschumacyjne w lesie niedaleko Zwierzyńca (Zverynas). Miejsce wskazane zostało przez mieszkańca wsi, a z przekazanej przez niego relacji wynikało, że w 1918 lub 1919 r. w walce z Kozakami zginęło w tym miejscu dwóch legionistów. Miejscowa ludność miała pochować poległych Polaków opodal wsi, na nieistniejącym dziś cmentarzu (powstał on w drugiej połowie XVII w.).

W wyniku przeprowadzonych prac archeologicznych podjęto szczątki dwóch osób. Przy jednym szkielecie znaleziono fragmenty tkaniny (elementy umundurowania). Szczątki przekazano do Centrum Badań Bioarcheologicznych Uniwersytetu Wileńskiego w celu ekspertyzy antropologicznej.

 

do góry