Nawigacja

25 - 27 lipca 2022 r. - Gudele

Gudele (Gudeliai). Litwa - rejon wileński

Zespół pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził pierwszy etap prac poszukiwawczych w jednym z zalesionych wąwozów. Celem prac było ujawnienie miejsca pochówku żołnierza Armii Krajowej, który ukrywał się na tym terenie i zmarł w wyniku poniesionych ran w bitwie pod Krawczunami w lipcu 1944 roku.

Na badanym terenie poszukiwania prowadzono metodą sondaży wiertniczych na wytyczonej siatce. Ich celem było wykrycie zakłóceń mogących wskazywać na istnienie mogiły.

W toku podjętych działań nie natrafiono na ślady po mogile. Prace poszukiwawcze będą w tym miejscu kontynuowane.

 

do góry