Nawigacja

24 maja - 1 lipca 2022 r. Łódź (Brus)

Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili III etap prac na terenie dawnego poligonu Brus w Łodzi. Celem badań było odnalezienie grobów ofiar terroru niemieckiego i komunistycznego – w szczególności Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” i siedmiu innych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego – straconych na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi w dn. 19 lutego 1947 r. Przebadano teren o powierzchni blisko 52 arów. W wyniku prac archeologicznych odnaleziono niepełny szkielet należący do jednej osoby. Szczątki nie znajdowały się w układzie anatomicznym, lecz były wtórnie przemieszane. Prawdopodobnie natrafiono na nie podczas przebudowy strzelnicy w latach 60. i 70. – grób został zniszczony, a ziemia z niego wraz ze szczątkami posłużyła do usypania jednego z wałów strzelnicy do broni długiej.

Szczątki zostały poddane oględzinom antropologicznym, podczas których pobrano materiał kostny do dalszych badań genetycznych.

 

do góry