Nawigacja

20 - 24 czerwca - Czarne

Czarne ( województwo pomorskie, powiat człuchowski, gmina Czarne)

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace archeologiczne na obszarze bezpośrednio przyległym do cmentarza więźniów Stalagu 315 II F. W oparciu o zeznania świadków oraz kwerendę archiwalną przeszukano wytypowany teren wyznaczając w jego obrębie 11 sondaży. Nie natrafiono na jamy grobowe. Odkryto jedynie jamy ze śmieciami poobozowymi, w których odnaleziono m.in. fragmenty niezbędników, kubków emaliowanych, obuwia (podeszwy), manierki oraz szklane butelki.    

 

     

do góry