Nawigacja

31 maja - 2 czerwca 2022 r. - Marianka

Marianka (województwo podlaskie, powiat suwalski, gmina Wiżajny)

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace archeologiczne na terenach polnych w pobliżu miejscowości Marianka. W badanym miejscu miało dojść do egzekucji i pogrzebania ciał dwóch młodych osób - ofiar terroru niemieckiego z okresu II wojny światowej. Ofiarami niemieckiej egzekucji były dwie niespokrewnione ze sobą osoby - mężczyzna i kobieta. Miała być to kara za udział w rzekomym buncie w miejscu prac przymusowych w pobliskiej Przerośli. Po przełamaniu frontu przez żołnierzy Armii Czerwonej ofiary miały zdjąć ze ściany i zniszczyć portret Adolfa Hitlera. Za ten czyn mieli zostać wywiezieni w okolice Marianki, a następnie zabici i pogrzebani w miejscu egzekucji. Informacja o miejscu pochowania ofiar została przekazana kolejnym pokoleniom rodziny przez ówczesnego świadka egzekucji, który z ukrycia obserwował przebieg zbrodni. Miejsce to było przez dziesięciolecia otoczone pamięcią rodziny świadka. 

Prace w badanym miejscu były prowadzone w szczególnie trudnych warunkach, z racji na obfite opady i podchodzące wody gruntowePrzeprowadzenie prac poszukiwawczych na całym wytyczonym obszarze okazało się niemożliwe. Mimo trudności odnaleziono szczątki ludzkie, które podjęto i przekazano do badań antropologicznych. Zostaną one również poddane próbie identyfikacji genetycznej.

 

do góry