Nawigacja

5 - 6 kwietnia 2022 r. - Lublin

Lublin ( województwo lubelskie)

Pracownicy z zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, w ramach postępowania prowadzonego przez OKŚZpNP w Lublinie, przeprowadzili kolejny etap prac poszukiwawczych na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Ich celem było odnalezienie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego straconych w więzieniu na Zamku w Lublinie.

W wyniku przeprowadzonych prac archeologicznych odnaleziono szczątki należące do co najmniej czterech osób, które spoczywały pod dwoma współczesnymi nagrobkami. Charakter ich pochówku, oraz odniesione obrażenia ujawnione na czaszkach wskazuje, że należały one do ofiar terroru komunistycznego.

Podjęte szczątki kostne zostały przewiezione do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie, gdzie zostaną poddane szczegółowym badaniom medycznym oraz próbie identyfikacji genetycznej.

 

do góry