Nawigacja

22 - 24 września 2021 r. - Szczecin

Szczecin (województwo zachodniopomorskie)

Zespół pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN na terenie Cmentarza Centralnego w obrębie kwatery 11 pole I przeprowadził drugi etap prac poszukiwawczych mających na celu ujawnienie potajemnych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Prace poszukiwawcze na tym terenie były realizowane we współpracy z Okręgową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonych prac archeologicznych na wytypowanym do badań obszarze nie udało się odnaleźć poszukiwanej jamy grobowej. Prace poszukiwawcze będą kontynuowane.

 

do góry