Nawigacja

27 września - 8 października 2021 r. - Warszawa

Warszawa (województwo mazowieckie)
 
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadziło prace archeologiczne na obszarze przylegającym do „Łączki”, bezpośrednio za murem Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Celem  prowadzonych działań było przebadanie miejsca, na którym mogą znajdować się szczątki ofiar komunizmu. Według niektórych źródeł teren za cmentarnym murem zlokalizowanym obok Alei Armii Krajowej mógł być wykorzystywany do ukrycia szczątków ofiar terroru komunistycznego zarówno w okresie stalinizmu, jak i w latach 80., podczas budowy na „Łączce” kwatery zasłużonych dla „władzy ludowej”.
 
do góry