Nawigacja

12 - 30 kwietnia 2021 r. - Warszawa

Warszawa (województwo mazowieckie) - ul. Namysłowska

Zespół pracowników z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził II etap prac poszukiwawczych na terenie dawnego więzienia „Toledo” w Warszawie (dziś teren Jednostki Wojskowej przy ul. 11 listopada). Miejsce, w którym prowadzone były prace zostało wytypowane na podstawie analizy dokumentów, zdjęć lotniczych, a także wspomnień i relacji świadków.  W wyniku przeprowadzonych prac poszukiwawczych udało się odnaleźć trzy jamy grobowe z których ekshumowano szczątki trzech osób. 

Ujawnione szczątki zostaną poddane badaniu antropologicznemu oraz badaniom genetycznym, których celem jest ustalenie tożsamości odnalezionych osób.

 

do góry