Nawigacja

13 listopada 2020 r. - Łódź

Łódź (województwo łódzkie)- Pracownicy z zespołu Biura Poszukiwań i identyfikacji IPN przeprowadzili prace poszukiwawcze na terenie cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Smutnej w Łodzi. Osobą poszukiwaną był tym razem Stanisław Serwa ps. "Płomień", członek Zrzeszenia WiN. Za działalność w nielegalnej organizacji Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 19 czerwca 1950 r. Stanisław Serwa został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 10 października 1950 r. W chwili śmierci miał zaledwie 19 lat. Pochowano go w bezimiennym grobie na cmentarzu na łódzkich Dołach.

W wyniku przeprowadzonych prac, udało się odnaleźć szczątki dwóch osób, których cechy antropologiczne mogą wskazywać, iż wśród nich znajdują się te należące do poszukiwanego Stanisława Serwy. Odnalezione szczątki zostaną poddane analizie antropologicznej oraz badaniom genetycznym, w celu ostatecznego potwierdzenia tożsamości.

 

do góry