Nawigacja

12 - 13 listopada 2020 r. - Szczecin

Szczecin (województwo zachodniopomorskie) - Cmentarz Centralny - pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili prace poszukiwawcze miejsca potajemnego pochówku Eugeniusza Bednarza. Należał on do nielegalnej organizacji pod nazwą „Monastyr”, której dowódcą był Edward Ciupik - działającej na terenie ówczesnego powiatu ząbkowickiego. Za działalność w organizacji oraz nielegalne posiadanie broni Eugeniusz Bednarz został zatrzymany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Ząbkowicach Śląskich w kwietniu 1948 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu został skazany na 15 lat więzienia. Karę odbywał we Wrocławiu, a następnie w Rawiczu, Nowogardzie i Szczecinie. Zmarł 2.08.1953 r. w więziennym szpitalu w Szczecinie.
 
W badanym miejscu zostały ujawnione szczątki mężczyzny, pochowanego w ziemi bez trumny, którego cechy antropologiczne pozwalają przypuszczać, iż jest to poszukiwana osoba. Potwierdzenie tożsamości będzie możliwe po zakończeniu badań genetycznych.
 
do góry